تبلچر و بکینگ ترک آنشرلی

500,000 ریال

قیمت:پنجاه هزار تومان
تبلچر ساده و بکینگ ترک آنشرلی به صورت پی دی اف,گیتار پرو 5 , گیتار پرو 6 و گیتار پرو 7 و MP3
تعداد صفحات:1 صفحه.