تبلچر و بکینگ ترک آی یوزلوم

500,000 ریال

قیمت:پنجاه هزار تومان.
تبلچر و بکینگ ترک آی یوزلوم به صورت پی دی اف,گیتار پرو 5 , گیتار پرو 6 و گیتار پرو 7 و MP3
تعداد صفحات:3 صفحه.